Algemene Voorwaarden


Op al onze offertes en overeenkomsten tot het uitvoeren van werkzaamheden en het doen van leveranties zijn de algemene voordwaarden van de VHG van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK te Utrecht onder nummer GV 4018 en de griffi van de rechtbank te 's Gravenhage onder nummer 25/95 en zullen op uw verzoek worden toegezonden, of zijn als pdf te downloaden.

Download algemene voorwaarden


023 tuinen, Uw hovenier in Noord Holland voor regio Haarlem, Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede, Overveen Bennebroek, Santpoort  noord / zuid, Zandvoort en omringende gemeente voor grote en kleine tuinen!
 

    • logo vhg branchevereniging